Ultraljudsdiagnostik - Rygg och Ledkliniken | Rygg och ledkliniken Nyköping

Ultraljudsdiagnostik

Ultraljudsdiagnostik är en undersökningsmetod som används för många olika saker inom sjukvården allt från fosterdiagnostik till att bedöma mjukdelsskador. På Rygg och Ledkliniken använder vi ultraljud endast till att undersöka muskler, senor, ligament och skelettytor. I kombination med klinisk undersökning får man en tydlig bild av problematiken t ex vid axelbesvär eller fotledsskador. Det är en stor fördel att man med ultraljud kan se in i kroppen och samtidigt kan röra på de muskler och leder som man undersöker. Det gör det lättare att se exempelvis inklämningar och bristningar.

Det är Olle (sjukgymnast) och Andreas (kiropraktor) som utför undersökningarna och de har olika områden som de specialiserar sig på.